Hoe kan je DoD steunen ?


Alle DoD-medewerkers helpen op vrijwillige en vanzelfsprekend onbezoldigde basis.

De opvang en verzorging van de dieren is een niet te onderschatten kost. De meeste dieren vertoeven immers meerdere maanden bij ons alvorens ze een nieuw baasje vinden. Daarom is elke steun heel belangrijk voor ons.

Op welke manier je ook steunt, jouw bijdrage zal altijd nuttig worden besteed, dat wil zeggen dat jouw bijdrage integraal ten goede komt aan de dieren die worden opgevangen (administratieve kosten wordt nog steeds grotendeels door de vrijwilligers zelf betaald).

Of je nu een financiële of materiële bijdrage levert, in beide gevallen betekent dit voor ons ook een morele steun!

Vind jij ook dat dieren niet zomaar aan hun lot kunnen overgelaten worden en dat het zwerfkattenproject moet worden voortgezet? Help ons dan om dieren te helpen!


Ons steunen kan op volgende manieren :


Dit kan door giften, lidmaatschap, sponsoring, ...


Giften

Elke financiële gift is welkom, hoe klein ook, want deze helpt ons een stapje verder ! Je kan een bijdrage storten op onze rekening nr.143-0698713-26 =IBAN-nr. BE59 1430 6987 1326, met BIC GEBABEBB (vzw Dier onder Dak - 9800 Deinze).

Een materiële gift, bv. in de vorm van katten- of hondenvoeding of kattenbakvulling, katten- of hondensnoepjes, transportkooien, ... is ook mogelijk.


Lidmaatschap

Steunend lid = 10 euro / Erelid = 25 euro

Je kan DoD-lid worden door:

- contact op te nemen met één van de DoD-medewerkers

- 10 euro of 25 euro te storten op onze rekening nr. 143-0698713-26 =IBAN-nr. BE59 1430 6987 1326, met BIC GEBABEBB (vzw Dier onder Dak - 9800 Deinze), met duidelijke vermelding van ‘DoD-steunend lid’ of ‘DoD-erelid’. Stuurons je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres).Nadat je het lidgeld overgeschreven hebt, ontvang je in de loop van de volgende weken een lidkaart die geldig is voor één jaar.


Sponsoring

Als commerciële of niet-commerciële organisatie kan je ons ook steunen in de vorm van sponsoring, hetzij financieel (vanaf 150 euro), hetzij materieel (bv. in de vorm van dierenvoeding).

Wie DoD wil sponsoren kan contact met ons opnemen via info@dieronderdak.be. Alle sponsors krijgen een vermelding op deze website.

Vzw Dier onder Dak is niet btw-plichtig: een betalingsbewijs kan worden bezorgd maar zal geen btw vermelden.


http://www.zooplus.nl/shop/katten/partner/zap226300

Bestel bij Zooplus via deze link en steun onze organisatie !